Visitors Counter

»Today   121               
»Week   121               
»Month   323               
==============
»Total  23307553        

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA SEKRETARIETI YA AJIRA ILIYOWASILISHWA NA KATIBU WA SEKRETARIETI YA AJIRA.

October 16, 2017


TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA SEKRETARIETI YA AJIRA ILIYOWASILISHWA NA KATIBU WA SEKRETARIETI YA AJIRA BW. XAVIER M. DAUDI KWENYE ZIARA YA WAZIRI WA NCHI, OFISI YA RAIS, MENEJIMENTI YA UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA MHE. KAPT. GEORGE HURUMA MKUCHIKA ALIPOTEMBELEA OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA TAREHE 16 OKTOBA, 2017 KATIKA OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA