Visitors Counter

»Today   124               
»Week   124               
»Month   17480               
==============
»Total  23335600        

HOTUBA YA MHE. ANGELLAH J. KAIRUKI (MB) WAZIRI WA NCHI, OFISI YA RAIS (MENEJIMENTI YA UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA

October 5, 2017


HOTUBA YA MHESHIMIWA ANGELLAH J. KAIRUKI (MB) WAZIRI WA NCHI,OFISI YA RAIS (MENEJIMENTI YA UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA 

BORA) KWENYE UZINDUZI WA BODI YA TATU YA SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA ULIOFANYIKA KATIKA UKUMBI WA 

MIKUTANO WA OFISI YA RAIS, SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA, TAREHE 5 OKTOBA, 2017